Definicja sterydów – Nowe wytyczne dotyczące stosowania substancji dopingowych

Definicja sterydów jest związana z grupą organicznych związków chemicznych, które posiadają charakterystyczną strukturę molekularną. Sterydy są naturalnie występującymi hormonami w organizmach ludzkich i zwierzęcych. Są one również syntetyzowane sztucznie i stosowane w medycynie jako leki. Sterydy są zbudowane z czterech pierścieni węglowych połączonych ze sobą. Mają one różne funkcje w organizmach, takie jak regulowanie procesów…